Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

  • Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienną modlitwę, coniedzielną Eucharystię, systematyczną spowiedź.
  • Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
  • Udział w comiesięcznych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania – katecheza sakramentalna.

Spotkanie formacyjne dla klasy VII odbędzie się w poniedziałek 10. lutego o godz. 18.45.

Spotkanie formacyjne dla klasy VIII odbędzie się w poniedziałek 9 oraz 16. marca dla chłopców, natomiast we wtorek 10 oraz 17. marca dla dziewczyn. Rozpoczęcie o godz. 18.45.

Terminy rozmowy duszpasterskiej z księdzem oraz okazji do sakramentu pokuty przed przyjęciem Bierzmowania zostaną podane w najbliższym czasie!

Próba przed uroczystością:

  • w poniedziałek 23. marca o godz. 19.30 (tylko dla kandydatów)
  • we wtorek 24. marca o godz. 19.30 (dla kandydatów i świadków)

Uroczysta Eucharystia z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania pod przewodnictwem Biskupa Gliwickiego Jana Kopca odbędzie się w środę 25. marca o godz. 18.00.