Chrzest święty

Sakrament Chrztu świętego jest udzielany w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 12:15 (w lipcu i sierpniu o godz. 11:00). Chrztu św. udzielamy również w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy na Mszy św. o godz. 12:15, dlatego też w tych miesiącach nie ma tradycyjnej Mszy św. chrzcielnej w ostatnią niedzielę.

Rodzice dziecka zgłaszają się wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

 

Dokumenty potrzebne do Chrztu św.:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  • dane rodziców, chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, zawód, adres)
  • rodzice chrzestni pobierają ze swojej parafii zamieszkania (nie zameldowania) zgodę na pełnienie funkcji chrzestnego (dotyczy osób pochodzących spoza naszej parafii). Jeżeli są naszymi parafianami również zgłaszają się wcześniej do kancelarii po zgodę.

 

Rodzicami chrzestnymi (ojciec i matka) mogą być osoby, które:

  • są wyznaczone przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje
  • są wystarczająco dojrzałe do pełnienia tego zadania, przyjęły trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie) oraz prowadzą życie zgodne z wiarą oraz zadaniem, jakie mają pełnić, tzn. są wierzącymi i praktykującymi katolikami
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

 

Dodatkowe informacje:

  • informujemy, że może być tylko jeden rodzic chrzestny
  • rodzice oraz – jeśli to możliwe – chrzestni uczestniczą w nauce przedchrzcielnej, która odbywa się w piątek przed niedzielą Chrztu świętego, ok. godz. 18:30 (po Mszy św. wieczornej) w kościele.
  • zmiana nazwiska zaistniała w skutek adopcji, uznania ojcostwa, itp., powinna również być zgłoszona w kancelarii celem dokonania korekty w Księdze Chrztów. W tym celu przynosimy dokument, z którego wynika zmiana – wydany przez USC lub sąd