Przygotowanie do małżeństwa

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jeżeli ślub ma odbyć się w innej parafii niż ich rodzinna, potrzebna na to zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów.

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa tzw. Konkordatowego:

  • aktualne (tj. nie starsze niż 6 miesięcy) świadectwo Chrztu św., zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i stanie wolnym kandydatów
  • dowody osobiste (w przypadku obcokrajowca: paszport)
  • świadectwo katechezy na poziomie szkoły ponadpodstawowej (w przypadku ich braku, konieczne jest potwierdzenie ukończenia tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego)
  • trzy egzemplarze „zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (pobiera się je w USC, są ważne 6 miesiące od daty wydania)

Inne dokumenty potrzebne w szczególnych przypadkach:

  • akt zgonu współmałżonka (gdy jedna ze stron jest wdową lub wdowcem)
  • pisemna zgoda na ślub wydana przez sąd cywilny oraz przez rodziców (gdy jedno z narzeczonych lub obydwoje narzeczeni są nieletni)
  • dokument „Litterae Dimissoriae” (gdy obydwoje narzeczeni są obcokrajowcami)
  • postanowienie sądu cywilnego o rozwiązaniu poprzedniego związku cywilnego (gdy jedna ze stron wcześniej zawarła małżeństwo cywilne z inną osobą)

Nauki Przedślubne

Narzeczeni obowiązani są do uczestnictwa w nauce przedślubnej. Zgodnie z decyzją ks. bp Jana Kopca, od dnia 01.03.2014 r. obowiązuje nowa forma nauk przedślubnych obejmująca cztery nauki ogólne i trzy spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.

W naszej parafii istnieje możliwość spotkań w Poradni Życia Rodzinnego, które prowadzi Pani Teresa Kamińska-Pszonak w II i IV wtorek miesiąca od godziny 17:00 do 19:00. Kontakt i wcześniejsze uzgodnienie terminu pod numerem telefonu: 661-522-611 (w godz. 19:30 – 20:30)

Nauk ogólnych w naszej parafii nie ma.

Zachęcamy do pobrania informacji w PDF, zawierającej adresy diecezjalnych ośrodków organizujących katechezy w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa: Pobierz PDF. Dodatkowe informacje na temat nauk przedmałżeńskich można znaleźć tutaj: http://centrumedukacyjnejp2.pl/nauki-przedmalzenskie/.

Na tydzień lub dwa tygodnie przed planowanym ślubem narzeczeni spotykają się z kapłanem w kancelarii parafialnej, aby omówić szczegóły dotyczące ceremonii ślubnej i uzupełnić wymaganą dokumentację.

 

Poradnia Życia Rodzinnego przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych

Czynna w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 17:00 do 19:00.

Na indywidualne nauki przedmałżeńskie należy umówić się wcześniej pod numerem telefonu 661-522-611 w godzinach od 19:30-20:30.

Co najmniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (zaleca się 6 miesięcy z uwagi na ilość chętnych i brak wolnych terminów) narzeczeni proszeni są o rozpoczęcie katechez ogólnych. Informacje o miejscach i terminach katechez ogólnych i poradniach życia rodzinnego dostępne są na stronie: http://www.dorodzin.pl

Należy również zgłosić się do poradni życia rodzinnego celem umówienia się na trzy spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego.