Kancelaria parafialna

W okresie wakacyjno – urlopowym (od 29. czerwca) czynna w dni powszednie:

  • we wtorek od 16:00 do 17:00
  • w piątek od 8:00 do 9:00

Kancelaria w soboty i niedziele oraz święta kościelne i państwowe – nieczynna.

Kancelaria dla narzeczonych (sprawy przedmałżeńskie) w środę o 19.00 w lipcu i sierpniu jest zamknięta. Sprawy przedmałżeńskie należy załatwiać w godzinach urzędowania tradycyjnej kancelarii. Informujemy, że na osobne spotkanie w celu spisania protokołu przedślubnego umawiamy się osobiście lub telefonicznie.

W sprawie wydania świadectwa Chrztu św. potrzebnego do zawarcia sakramentu małżeństwa można kontaktować się poprzez parafialną pocztę mailową (nmpww_sosnica@kuria.gliwice.pl). Nie trzeba przychodzić osobiście. W oficjalnej wiadomości należy podać:

  • dane osoby, której ma dotyczyć wydawany dokument
  • datę planowanego ślubu
  • dane Parafii spisania protokołu przedślubnego, ponieważ do tejże Parafii zostanie wysłane listownie świadectwo Chrztu św.

Przypominamy, że wedle obowiązujących zasad ochrony danych osobowych w kancelarii są wydawane dokumenty tylko osobom, które one dotyczą. Osoby postronne mogą odebrać dokument tylko z upoważnieniem poświadczonym notarialnie.  

W sprawie pogrzebu lub wezwania do chorego można kontaktować się o każdej porze dnia.

Telefon kancelarii parafialnej:  +48 32 237 07 15


Sprawy związane z cmentarzem parafialnym (wykopanie grobu, rezerwacja i likwidacja miejsca, opłaty, itp.) prosimy załatwiać w:

Zakład Pogrzebowy „Sośnica”
ul. Wielicka 32a
44-103 Gliwice
tel.: +48 32 331 21 45

www.zaklad-sosnica.pl