Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie:

  • w poniedziałek oraz w piątek od 8:00 do 9:00
  • we wtorek oraz w czwartek od 16:00 do 17:00

Kancelaria w soboty i niedziele oraz święta kościelne i państwowe – nieczynna.

Sprawy przedmałżeńskie (dla narzeczonych) należy załatwiać w godzinach urzędowania kancelarii. Informujemy, że na osobne spotkanie w celu spisania protokołu przedślubnego umawiamy się osobiście lub telefonicznie.

W sprawie wydania świadectwa Chrztu św. potrzebnego do zawarcia sakramentu małżeństwa można kontaktować się poprzez parafialną pocztę mailową (nmpww_sosnica@kuria.gliwice.pl). Nie trzeba przychodzić osobiście. W oficjalnej wiadomości należy podać:

  • dane osoby, której ma dotyczyć wydawany dokument
  • datę planowanego ślubu
  • dane Parafii spisania protokołu przedślubnego, ponieważ do tejże Parafii zostanie wysłane listownie świadectwo Chrztu św.

W sprawie aktu Chrztu św. potrzebnego do I Komunii św. i Bierzmowania również można kontaktować się poprzez parafialną pocztę mailową.

Przypominamy, że wedle obowiązujących zasad ochrony danych osobowych w kancelarii są wydawane dokumenty tylko osobom, które one dotyczą. Osoby postronne mogą odebrać dokument tylko z upoważnieniem poświadczonym notarialnie. 

Zaświadczenie dot. zgody na zostanie ojcem lub matką chrzestną pobiera się w kancelarii OSOBIŚCIE!

W sprawie pogrzebu lub wezwania do chorego można kontaktować się o każdej porze dnia.

Telefon kancelarii parafialnej:  +48 32 237 07 15


Sprawy związane z cmentarzem parafialnym (wykopanie grobu, rezerwacja i likwidacja miejsca, opłaty, itp.) prosimy załatwiać w:

Zakład Pogrzebowy „Sośnica”
ul. Wielicka 32a
44-103 Gliwice
tel.: +48 32 331 21 45

www.zaklad-sosnica.pl