Kancelaria parafialna

Otwarta w dni powszednie w czasie wakacyjno – urlopowym (od poniedziałku 28. czerwca):

  • we wtorek od 16.00 do 17.00
  • w piątek od 8.00 do 9.00

Wyłącznie w tych godzinach urzędowania kancelarii załatwia się wszelkie sprawy administracyjne i duszpasterskie oraz dokumenty (osobiście lub telefonicznie). 

Kancelaria w soboty i niedziele oraz święta kościelne i państwowe – nieczynna.

Sprawy przedmałżeńskie można załatwiać w godzinach otwarcia kancelarii. Informujemy, że na osobne spotkanie w celu spisania protokołu przedślubnego umawiamy się osobiście lub telefonicznie.

W sprawie wydania świadectwa Chrztu św. potrzebnego do zawarcia sakramentu małżeństwa można kontaktować się poprzez parafialną pocztę mailową. Nie trzeba przychodzić osobiście. W oficjalnej wiadomości należy podać:

  • dane osoby, której ma dotyczyć wydawany dokument (imię i nazwisko oraz datę urodzenia)
  • datę planowanego ślubu
  • dane Parafii spisania protokołu przedślubnego, ponieważ do tejże Parafii zostanie wysłane listownie świadectwo Chrztu św.

W sprawie aktu Chrztu św. potrzebnego do I Komunii św. i Bierzmowania również można kontaktować się poprzez parafialną pocztę mailową.

Przypominamy, że wedle obowiązujących zasad ochrony danych osobowych w kancelarii są wydawane dokumenty tylko osobom, które one dotyczą. Osoby postronne mogą odebrać dokument tylko z upoważnieniem poświadczonym notarialnie. 

Zaświadczenie dot. zgody na zostanie ojcem lub matką chrzestną pobiera się w kancelarii OSOBIŚCIE! Szczegóły w zakładce: DUSZPASTERSTWO/ Sakramenty/ Chrzest Święty.

W sprawie pogrzebu lub wezwania do chorego można kontaktować się o każdej porze dnia.

Telefon kancelarii parafialnej:  +48 32 237 07 15

Możliwy jest również kontakt mailowy:   nmpww_sosnica@kuria.gliwice.pl


Sprawy związane z cmentarzem parafialnym (wykopanie grobu, rezerwacja i likwidacja miejsca, opłaty, itp.) prosimy załatwiać w:

Zakład Pogrzebowy „Sośnica”
ul. Wielicka 32a
44-103 Gliwice
tel.: +48 32 331 21 45

www.zaklad-sosnica.pl