Nowy komunikat duszpasterzy

Drodzy Parafianie, wobec pandemii koronawirusa, chcemy jako wspólnota parafialna dostosować się do wytycznych władz państwowych i dekretów Biskupa Gliwickiego (z 14 i 25. marca). W związku z tym informujemy:

1) Odwołane są wszystkie Msze święte i nabożeństwa z udziałem wiernych. Msze święte są sprawowane codziennie według zamówionych wcześniej intencji, przy zamkniętym kościele.

2) Przypominamy o dyspensie Biskupa, od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich diecezjan bez wyjątku – do odwołania.

3) Przypominamy o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Zachęcamy do pobożnego przeżycia transmitowanej Mszy świętej i do duchowej Komunii oraz lektury Pisma Świętego.

4) Przypominamy, że czas komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. 7. czerwca.

5) Przypominamy, że ani II przykazanie kościelne ani też przepis kan. 989 KPK nie obligują do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. Ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności jesteśmy uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe. W związku z tym, że nie będzie w parafii organizowana spowiedź przedświąteczna. Można skorzystać z sakramentu pokuty jedynie w naglących i nadzwyczajnych przypadkach. Spowiedź taka odbywa się poza konfesjonałem po uprzednim indywidualnym umówieniu się z kapłanem.

6) W okresie przedświątecznym zabronione jest duszpasterzom odwiedzanie chorych z sakramentami w domach, chyba, że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci.

7) Pogrzeby pozostają ograniczone do stacji na cmentarzu, w obecności najbliższej rodziny – nie więcej niż 5 osób.

8) Zachęcamy do odprawiania nabożeństw pasyjnych Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali we wspólnotach domowych.

9) Zachęcamy do duchowego przeżywania Nowenny ku czci Maryi Wspomożycielki, która jest odprawiana przez samego kapłana w środy o 18:30.

10) Codziennie o godzinie o 20:30 jako Wasi duszpasterze modlimy się na Różańcu zakończonym Apelem Jasnogórskim oraz Suplikacjami. Prosimy o duchową łączność z nami. Zachęcamy Was do modlitwy w gronie najbliższych przy domowych ołtarzykach.

11) Kościół parafialny pozostaje nadal otwarty (od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:30 do 18:00;
w niedziele od 11:00 do 17:00). W tym czasie będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. W kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób.

12) Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą a Krzyżowi pod chórem oddajemy cześć przez przyklęknięcie lub głęboki skłon – bez dotykania. Zachęcamy do korzystania z prywatnych modlitewników.

13) Zapowiadamy już, że Celebracje Triduum Paschalnego będą odprawiane bez udziału wiernych w zamkniętym kościele.  O szczegółach przeżywania tych wyjątkowych dni poinformujemy później.

Chcemy zaznaczyć, że wszystkie wskazania i ograniczenia nie są wyrazem nieufności w Opatrzność Bożą, lecz roztropnością i odpowiedzialnością za Kościół i całą społeczność. Zawierzamy naszą Ojczyznę i świat cały opiece naszej Wspomożycielki.

 

Gliwice Sośnica, 26 marca 2020 roku.

Z darem modlitwy,
Wasi Duszpasterze