Komunikat duszpasterski

Drodzy Parafianie, wobec pandemii koronawirusa, chcemy jako wspólnota parafialna dostosować się do wszystkich wytycznych władz państwowych i obowiązujących dekretów Biskupa Gliwickiego.

1. Przypominamy o dyspensie Biskupa od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich diecezjan bez wyjątku – do odwołania. Nieuczestniczący w liturgii w kościele nie zaciągają grzechu ciężkiego.

2. Przypominamy o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Zachęcamy do pobożnego przeżycia transmitowanej Mszy świętej i do duchowej Komunii oraz lektury Pisma Świętego. W transmisjach Mszy św. i nabożeństw z naszego kościoła można uczestniczyć poprzez stronę internetową Parafii.

3. Informujemy, że powierzchnia użytkowa naszego kościoła to 1200 m2. Oznacza to, że w czasie obrzędów liturgicznych (Msza Święta, nabożeństwa) wewnątrz świątyni od niedzieli 17. maja może przebywać 120 osób (1 osoba na 10 m2). W przypadku, gdy w kościele będzie znajdować się już maksymalna ilość osób, pozostali muszą pozostać na zewnątrz, gdzie również jest nagłośnienie i w razie potrzeby będzie udzielana Komunia św. Prosimy zajmować w świątyni wyłącznie wyznaczone miejsca – oznaczone pomarańczowym kwadratem. Miejsca te znajdują się wyłącznie w głównych ławkach kościoła oraz w bocznych pod obrazami Drogi krzyżowej. Osoby znajdujące się w kościele oraz osoby znajdujące się poza nim (przed wejściem, na placu kościelnym) zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości od siebie, tj. 2 metry. Ponadto gromadzący się na liturgii lub na cmentarzu są zobowiązani do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

4. Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Na czas przyjęcia Komunii można odsłonić twarz. Usilnie prosimy, aby Komunię św. przyjmować w postawie stojącej na rękę podchodząc pojedynczo – jeden za drugim – do poszczególnych kapłanów.

5. Przypominamy, że zabronione jest duszpasterzom odwiedzanie chorych z sakramentami w domach, chyba, że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci.

6. Obecnie tymczasowym miejscem sprawowania sakramentu pokuty jest stara zakrystia (wejście obok kaplicy adoracji), dlatego też zawsze spowiada tylko 1 kapłan. Możliwość spowiedzi św. od poniedziałku do piątku pół godziny przez każdą Mszą św. Przypominamy, że okres przyjęcia Komunii św. wielkanocnej kończy się w niedzielę 7. czerwca.

7. Msza św. pogrzebowa w kościele jest sprawowana bez trumny lub urny. Nie ma pierwszej stacji w kaplicy. Podczas stacji na cmentarzu przy grobie może być obecnych maksymalnie 50 osób.

8. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą a Krzyżowi pod chórem oddajemy cześć wyłącznie przez przyklęknięcie lub głęboki skłon – bez dotykania. Zachęcamy do korzystania z prywatnych modlitewników.

Chcemy zaznaczyć, że wszystkie wskazania i ograniczenia nie są wyrazem nieufności w Opatrzność Bożą, lecz roztropnością i odpowiedzialnością za Kościół i całą społeczność. Zawierzamy naszą Ojczyznę i świat cały opiece naszej Wspomożycielki.

Gliwice Sośnica, 16. maja 2020 roku.

Z darem modlitwy,
Wasi Duszpasterze.