Odpusty za zmarłych

PENITENCJARIA APOSTOLSKA na prośbę Ojca Świętego informuje, że z racji epidemii:

– wierni, którzy nawiedzą kościół w Uroczystość Wszystkich Świętych, w Dzień Zaduszny lub w wybranym przez wiernego dowolnym dniu listopada mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych.

– ponadto odpust zupełny (pod warunkami jak niżej) dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez wiernego, mogą być od siebie oddzielone.

Warunki odpustu: stan łaski uświęcającej i przystąpienie do Komunii św.; ponadto należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

– osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, np. z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych. Należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych zwykle zmarłym przez wiernych.