Wytyczne duszpasterskie na czas epidemii

Drodze Parafianie,
wobec pandemii koronawirusa, chcemy jako wspólnota parafialna dostosować się do wszystkich wytycznych władz państwowych i obowiązujących dekretów Biskupa Gliwickiego.

1. Przypominamy o dyspensie Biskupa od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla OSÓB W PODESZŁYM WIEKU, OSÓB Z OBJAWAMI INFEKCJI I OSÓB, KTÓRE CZUJĄ OBAWĘ PRZED ZARAŻENIEM. Nieuczestniczący w liturgii w kościele nie zaciągają grzechu ciężkiego.

2. Przypominamy o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. W transmisjach Mszy św. i nabożeństw z naszego kościoła można uczestniczyć poprzez stronę internetową Parafii: nmpww.pl

3. Informujemy, że powierzchnia użytkowa naszego kościoła to 1200 m2. Oznacza to, że w czasie obrzędów liturgicznych (Msza Święta, nabożeństwa) wewnątrz świątyni może przebywać maksymalnie 80 osób (1 osoba na 15 m2). Należy zajmować w ławkach wyłącznie oznaczone miejsca.

4. Prosimy również pamiętać o zasadach przyjmowania Komunii św. Do Komunii należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Najpierw udzielana jest Komunia św. na rękę. Komunia św. do ust jest udzielana na końcu procesji komunijnej tylko i wyłącznie przy balaskach. Należy odsłonić usta przed podejściem do kapłana udzielającego Komunii św.

5. Sakrament pokuty sprawujemy od poniedziałku do soboty pół godziny przed każdą Mszą św. w otwartych konfesjonałach, dlatego prosimy nie zamykać drzwi. Należy spowiadać się również z zasłonięciem ust i nosa.

6. Nadal nie ma tradycyjnych odwiedzin chorych w pierwszą sobotę miesiąca. Wizyta u chorego z posługą sakramentalną odbywa się wyłącznie na wezwanie ze strony chorego lub bliskich.

7. Spotkania grup parafialnych są zawieszone do odwołania.

8. Osoby znajdujące się w kościele, na placu kościelnym lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania bezpiecznego dystansu oraz zasłonięcia ust i nosa. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolniony jest kapłan przewodniczący liturgii, lektor w momencie wykonywania czytania oraz wierni posiadający zaświadczenie lekarskie.

9. Wchodząc do świątyni prosimy o dezynfekcję rąk. Płyny dezynfekujące znajdują przy wejściu do kościoła.

10. Rezygnujemy nadal z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą a Krzyżowi i figurze Matki Bożej pod chórem oddajemy cześć wyłącznie przez przyklęknięcie lub głęboki skłon – bez dotykania. Zachęcamy do korzystania z prywatnych modlitewników.

11. W tym roku w Diecezji Gliwickiej zostają odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie. O szczegółach i nowych formach modlitwy poinformujemy przed Świętami.

Chcemy zaznaczyć, że wszystkie wskazania i ograniczenia nie są wyrazem nieufności w Opatrzność Bożą, lecz roztropnością i odpowiedzialnością za Kościół i całą społeczność. Zawierzamy naszą Ojczyznę i świat cały opiece naszej Wspomożycielki.

Gliwice Sośnica, 7. listopada 2020 roku

Z darem modlitwy
Wasi Duszpasterze