Rok ks. dra Antoniego Korczoka

Ogłosiliśmy i rozpoczęliśmy Rok Księdza Doktora Proboszcza Antoniego Korczoka.

Oficjalne ogłoszenie Roku otworzyła Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Dra Piotra Grzegorzewicza w piątek 5. lutego o godzinie 18.00. W ten dzień przypadła też osiemdziesiąta rocznica męczeńskiej śmierci naszego świątobliwego proboszcza. Było to szczególnie ważne wydarzenie dla całej społeczności parafialnej jak i całej dzielnicy, stąd serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym i łączącym się poprzez transmisję za wspólnotę modlitwy. Na Uroczystej Liturgii był obecny m.in. ks. infułat Paweł Pyrchała, który jest swoistym ambasadorem postaci ks. Korczoka, również poprzez napisanie publikacji książkowej o Proboszczu z Sośnicy. Był także ks. Kanclerz Sebastian Wiśniewski, pochodzący z sośnickiej Parafii a który w niedzielę 7. lutego wygłosił okolicznościowe Słowo Boże z okazji rozpoczęcia Roku Księdza Antoniego. Wielką radość podczas uroczystości sprawiła obecność rodziny ks. Korczoka, który przyjechała z Raciborza.

W tym szczególnym Roku każdego 5. dnia miesiąca będzie odprawiana Msza św. w intencji Parafian o łaskę wiary oraz za + ks. Proboszcza Antoniego Korczoka o dar beatyfikacji.

O wszelkich wydarzeniach i inicjatywach związanych z Rokiem Księdza Korczoka będziemy informowali w niedzielnych ogłoszeniach.