slider_bierzmowanie

W naszej parafii czas przygotowania do sakramentu bierzmowania jest zgodny z zaleceniami biskupów Polski i trwa trzy lata (począwszy od VI klasy Szkoły Podstawowej). Zapisy do przygotowania do bierzmowania trwają każdego roku od początku do końca miesiąca września w kancelarii parafialnej. Następnie od października odbywają się w wyznaczonych terminach spotkania przy parafii. Każdy zobligowany jest do uczęszczania na spotkania.

Spotkania mają na celu dobrze przygotować kandydata i uświadomić młodemu człowiekowi sens sakramentu, a także rozszerzyć jego wiedzę religijną i pogłębić wiarę. Oprócz spotkań kandydaci mają swoje szczególne msze święte (I piątki miesiąca) oraz starają się korzystać co miesiąc z sakramentu pokuty i pojednania.

Na początku formacji odbywa się spotkanie z rodzicami, którzy zostają poinformowani o przygotowaniu do bierzmowania, a także o warunkach jakie musi spełnić kandydat, aby być dopuszczony do sakramentu bierzmowania. Osoba, która nie podejmie przygotowania w VI klasie SP nie będzie mogła przystąpić do tego sakramentu w VIII klasie SP.

Z Konstytucji Lumen gentium Soboru Watykańskiego II:

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Przygotowanie do bierzmowania w roku katechetycznym 2018/2019 prowadzą ks. Krzysztof Wycisk (kl. VI i VII SP) i ks. Adrian Pietrzyk (kl. VIII SP i III kl. GIM)

Msza św. dla kandydatów z kl. VI i VII SP

w I piątek kwietnia (5.04) o 19:00.

 

Podział grup klas VII

– kolejny cykl spotkań odbędzie się wiosną 2019 r.

 

Poniedziałek 16.30

Barucha Weronika

Barucha Jakub

Biłat Maja

Busłowicz Oliwia

Cąpała Łukasz

Czuba Aleksandra

Dylus Bartłomiej

Falkiewicz Agata


Środa 15.30

Gajewski Seweryn

Gesehl Piotr

Głębocka Natalia

Gołąb Agata

Grąbka Karolina

Hala Marta


Czwartek 15.30

Jastrzębski Nikodem

Kalinkowski Jan

Kloska Wiktor

Kowalczyk Maciej

Kruczek Magdalena

Krzesak Natalia

Kwiecińska Anna

Ligorowski Jakub

Łazuchiewicz Martyna


Czwartek 16.30

Maćkowiak Łukasz

Makowski Adam

Marciniak Jakub

Marczuk Wiktoria

Matusiak Jan

Matyjasik Julia

Mazur Magdalena

Milewski Tomasz


Piątek 15.30

Malik Kacper

Nowak Angelika

Nowak Wiktoria

Prokop Daria

Radomska Wiktoria

Skowrońska Weronika

Skowroński Michał

Skwara Tomasz

Sławęta Bartłomiej


Piątek 16.30

Chojna Maciej

Jaciuk Oliwia

Jaguszewski Mateusz

Jasiszczak Dominik

Kowalczyk Krystyna

Mrozek Filip

Sokół Dominik

Sołtysiak Maria

Staniek Julia

Strzyżewska Natalia

Szajc Mateusz

Szarszaniewicz Hanna

Śluz Zuzanna

Święch Dawid

Walkowiak Łukasz

Wójcik Łukasz

Zabdyr Oliwia

Zdziebło Kacper