ADWENT

Rozpoczęliśmy kolejny ADWENT w naszym życiu. Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście naszego Pana. Na drodze Adwentu towarzyszy nam Maryja, stąd serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Mszach św. roratnich ku Jej czci. Wtedy pięknie realizować będziemy słowa Ewangelii: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie!” Zapraszamy:

  • dzieci (od poniedziałku do piątku o 17.00 oraz w sobotę o 8.00*). Temat: „W drodze do Betlejem”.
  • młodzież (w czwartek o 19.00). Temat: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!” (J 7,37).
  • dorosłych (w poniedziałek, środę i piątek o 7.00. Godzinki o 6.30). Temat: Sakramenty Kościoła.

*w pierwszym tygodniu w sobotę wyjątkowo nie będzie rorat ze względu na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Niech ten czas adwentowego czuwania przygotowuje nas do dobrego przeżycia Uroczystości Narodzenia naszego Pana, ale przede wszystkim na dzień spotkania z Nim w wieczności. Wszystkim Parafianom życzymy błogosławieństwa i pokoju serca oraz gorąco zachęcamy do wspólnotowej modlitwy w kościele. Szczęść Wam Boże!

Wasi Duszpasterze