slider_caritas

Co to jest CARITAS?

Caritas jest częścią ogólnopolskiej organizacji charytatywnej. Jej głównym zadaniem jest organizowanie pomocy materialnej dla osób najbardziej potrzebujących. Dla pozyskania środków na ten cel przeprowadza się zbiórki pieniężne i organizuje loterie fantowe.

Caritas prowadzi ponad to punkt zbierania i wydawania odzieży, dofinansowuje w szkołach dożywianie najbiedniejszych dzieci, przygotowuje dla nich paczki świąteczne oraz włącza się w krajowe akcje charytatywne.

Parafialny Zespół Caritas liczy 6 osób i znajduje się pod opieką duszpasterską ks. proboszcza Sławomira Tomika.

Podsumowanie działalności CARITAS w 2013 roku:

Środki do prowadzenia swojej działalności, Parafialny Zespół CARITAS pozyskiwał w minionym roku z darowizn, zbiórek, ze sprzedaży świec na Wielkanoc i Boże Narodzenie oraz ze sprzedaży zniczy. Znaczące wsparcie materialne otrzymaliśmy od parafii.

W minionym roku znaczną część środków przeznaczyliśmy na doraźną pomoc żywnościową w ramach cotygodniowych dyżurów, szczególnie w pierwszej połowie roku oraz napomoc w zakupie lekarstw na podstawie recept. Dofinansowaliśmy zimowy wypoczynek dzieci z naszej parafii w Zakopanem. Udało się również zorganizować w lutym poczęstunek dla chorych i seniorów z okazji Światowego Dnia Chorego.

W 2013 roku przeprowadziliśmy dwie zbiórki żywnościowe. Pierwsza miała miejsce tradycyjnie w Wielką Sobotę. Z zebranych darów przygotowaliśmy ok. 47 paczek, które wydaliśmy jeszcze tego samego dnia. Druga zbiórka odbyła się w niedzielę 22 grudnia 2013 roku, a przygotowane paczki w liczbie 25 rozwieźliśmy w przeddzień Wigilii.

Serdeczne podziękowania Piekarni-Cukierni „Saba” za przekazywanie pieczywa na nasze dyżury.

Wszystkim, którzy wspierają naszą działalność modlitwą i ofiarami materialnymi składamy serdeczne „Bóg zapłać”.