xtomikKS. SŁAWOMIR TOMIK
Proboszcz

Data i miejsce urodzenia: 10.05.1966 r., Ruda Śląska.

Święcenia kapłańskie: 20.06.1992 r., Opole.

Pracuje w parafii od: 16.08.2005 r.

Od lat dziecinnych mieszkał na terenie parafii Chrystusa Króla w Gliwicach. Dotychczas pracował w parafiach Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach oraz Wniebowzięcia NMP w Bytomiu. Od początku zajął się organizowaniem życia parafialnego, wprowadził wiele zmian w liturgii, wystroju kościoła i prowadzeniu parafii. Od 2013 roku sprawuje funkcję wicedziekana dekanatu Gliwice Sośnica.


KS. ARTUR PYTELxpytel

 

Magister teologii, członek Rady Kapłańskiej, diecezjalny koordynator Światowych Dni Młodzieży.

Wikariusz

Data i miejsce urodzenia: 20.02.1976 r., Wielowieś.

Święcenia kapłańskie: 2.06.2001 r., Gliwice.

Pracuje w parafii od: 1.09.2014 r.

 

 

 KS. KRZYSZTOF WYCISKks-krzysztof

Wikariusz

 Data i miejsce urodzenia: 3.10.1990 r., Racibórz.

 Święcenia kapłańskie: 14.05.2016 r., Gliwice.

 Pracuje w parafii od: 23.08.2016 r.

 

Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej. Ukończył Technikum nr. 4 przy Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu. Po maturze wstąpił do seminarium. Pracę magisterską napisał na temat: Wiara czy Boża miłość? Teologiczna refleksja nad rozmową Jezusa z Nikodemem w świetle retoryki semickiej (Jan 2,23 – 3,21). Praktykę diakońską odbył w parafii św. Mikołaja  w Lublińcu.


xkozakKS. ADAM KOZAK
Rezydent

Data i miejsce urodzenia: 2.03.1981 r., Tarnowskie Góry.

Święcenia kapłańskie: 26.05.2007 r., Gliwice.

Pracuje w parafii od: 23.08.2013 r.

 

Pochodzi z parafii św. Józefa w Kaletach Jędrysku. Edukację na poziomie Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica zdobywał w tym samym mieście. Uczęszczał ponadto do Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach. W latach 2000 – 2007 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Opolskiej i Gliwickiej oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Pracę magisterską, pt. „Śpiewy Jutrzni i Nieszporów w Polsce po Soborze Watykańskim II”, napisaną pod kierunkiem ks. dr. Joachima Waloszka, obronił 15 maja 2007 r. Staż diakoński wiosną 2007 r. odbył w naszej parafii. Od 16 lipca 2007 r. do 31 sierpnia 2010 r. był wikariuszem, następnie zaś – do 22 sierpnia 2012 r. – rezydentem w parafii katedralnej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach. W 2010 r. rozpoczął studia specjalistyczne w zakresie muzykologii, a w roku następnym także w zakresie liturgiki na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2011-2013 pełnił funkcję Sekretarza Polskiej Federacji Pueri Cantores. Od 1 września 2014 r. pełni funkcję referenta kurialnego ds. muzyki kościelnej, organów, organistów (muzyków kościelnych) diecezji gliwickiej oraz nauczyciela w Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II stopnia w Gliwicach.Interesuje się liturgią, muzyką liturgiczną, muzyką klasyczną, a także historią i kulturą Śląska.