xtomikKS. SŁAWOMIR TOMIK

Proboszcz

Data i miejsce urodzenia: 10.05.1966 r., Ruda Śląska.

Święcenia kapłańskie: 20.06.1992 r., Opole.

Pracuje w parafii od: 16.08.2005 r.

Od lat dziecinnych mieszkał na terenie parafii Chrystusa Króla w Gliwicach. Dotychczas pracował w parafiach Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach oraz Wniebowzięcia NMP w Bytomiu. Od początku zajął się organizowaniem życia parafialnego, wprowadził wiele zmian w liturgii, wystroju kościoła i prowadzeniu parafii. W latach 2013 – 2019 sprawował funkcję wicedziekana dekanatu Gliwice Sośnica.


 KS. KRZYSZTOF WYCISKks-krzysztof

Wikariusz

 Data i miejsce urodzenia: 3.10.1990 r., Racibórz.

 Święcenia kapłańskie: 14.05.2016 r., Gliwice.

 Pracuje w parafii od: 23.08.2016 r.

Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej. Ukończył Technikum nr. 4 przy Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu. Po maturze wstąpił do seminarium. Pracę magisterską napisał na temat: „Wiara czy Boża miłość? Teologiczna refleksja nad rozmową Jezusa z Nikodemem w świetle retoryki semickiej (Jan 2,23 – 3,21)”. Praktykę diakońską odbył w parafii św. Mikołaja  w Lublińcu.

 

 

KS. ADRIAN PIETRZYKZnalezione obrazy dla zapytania ks. adrian pietrzyk

Wikariusz

Asystent diecezjalny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Asystent diecezjalny Ruchu Szensztackiego

Data i miejsce urodzenia: 19.08.1988 r., Lubliniec.

Święcenia kapłańskie: 18.05.2013 r., Gliwice.

Pracuje w parafii od: 1.09.2018 r.

Pochodzi z Glinicy k. Lublińca. Jest to Parafia sanktuaryjna Wniebowzięcia NMP w Lubecku, gdzie znajduje się Diecezjalne Sanktuarium MB Lubeckiej. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Po maturze wstąpił do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Pracę magisterską napisał z patrologii na temat mariologii św. Jana Damasceńskiego. Praktykę diakońską odbył w parafii MB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. Po święceniach został wikariuszem w parafii św. Gerarda w Starych Gliwicach (2013-2018).

 

 

KS. PIOTR GRZEGORZEWICZZnalezione obrazy dla zapytania ks. piotr grzegorzewicz

Rezydent

Dr nauk prawnych z zakresu prawa kanonicznego

Sędzia Audytor Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej

Moderator Sekcji Kultury Chrześcijańskiej Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej

 

Data i miejsce urodzenia: 15.08.1974 r., Chorzów.

Święcenia kapłańskie: 22.05.1999 r., Gliwice.

Pracuje w parafii od: 01.09.2017 r.

Jako neoprezbiter pracował w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach. W latach 2001-2004 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Potem pełnił obowiązki wikariusza w parafiach Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku, Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim i Św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach. Następnie, już jako rezydent zamieszkał na terenie naszej parafii i wspierał nas swoją pomocą duszpasterską do 2014 roku. Później mieszkał kolejno w parafii św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach, św. Jadwigi w Zabrzu oraz Wniebowzięcia NMP w Gliwicach. We wrześniu 2017 roku wrócił do naszej parafii.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania ks. marcin paś 

KS. MARCIN PAŚ

Rezydent

Diecezjalny duszpasterz młodzieży

Członek Diecezjalnej Rady Kapłańskiej

 

Data i miejsce urodzenia: 22.11.1986 r., Tarnowskie Góry.

Święcenia kapłańskie: 18.05.2013 r., Gliwice.

Pracuje w parafii od: 01.09.2018 r.

Pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Praktykę diakońską odbył w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach. Po święcenia kapłańskich rozpoczął czteroletnią pracę w parafii Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach. Następnie wrócił do parafii Chrystusa Króla w Gliwicach, gdzie przez rok pełnił obowiązki wikariusza. W 2017 roku został mianowany diecezjalnym duszpasterzem młodzieży.