Liturgiczna Służba Ołtarza (potocznie zwana ministranturą) jest jedną z najważniejszych grup działających przy parafii. Celem przynależności do tej Wspólnoty jest przede wszystkim pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem, jak również lepsze rozumienie i przeżywanie liturgii Kościoła. Ministranci pomagają także w celebracjach Eucharystii, nabożeństw oraz niejednokrotnie włączają się w różnego typu inicjatywy powstające wokół parafii.

Wspólnota powstała wraz z utworzeniem parafii. Należą do niej dzieci i młodzież męska, która już przystąpiła do pierwszej Komunii Św. Obecnie liczy ok. 20 osób.

Ministrantami opiekuje się ks. wikary Krzysztof Wycisk.

SPOTKANIA MINISTRANTÓW odbywają się w domu katechetycznym w soboty o godz. 9:00. Spotkania dla kandydatów w środy o 16:30 w kościele.

Nabór do Wspólnoty Ministranckiej trwa przez cały rok. Chcesz zostać ministrantem? Nie wstydź się. Przyjdź po Mszy św. do zakrystii, zgłoś się do księdza i wstąp w nasze szeregi jako kandydat. Przekonasz się, że warto.

Dziesięć przykazań ministranta:

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Liturgiczna Służba Ołtarza w święto patronalne – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (2018):