Ogłoszenia ministranckie

Zbiórka Ministrantów i Lektorów odbędzie się …

 

 

Zmieniły się zasady punktacji: służba obowiązkowa +1; służba dodatkowa +1; pogrzeb/ślub +2; nieobecność na służbie -1.

Przypominam o obowiązkowej służbie w I czwartki miesiąca!

Aktualna punktacja 

Za co otrzymujemy punkty? Za obecność na służbie obowiązkowej +1 pkt; za obecność na dodatkowej Mszy świętej oraz na nabożeństwie +1 pkt; za obecność na ślubie lub pogrzebie +2; za nieobecność na służbie obowiązkowej i zbiórce -1 pkt.

Nagrody dla ministrantów (m.in. dofinansowanie wyjazdów, udział w kolędzie) będą ustalane zgodnie z zaangażowaniem wyrażającym się w ilości punktów.Usprawiedliwienia za nieobecność na służbie zgłaszamy tylko i wyłącznie księdzu opiekunowi.