Przypominam, że istnieje grafik sprzedaży gazetek – informatorów parafialnych, z czego dochód przeznaczany jest na cele wspólnoty Dzieci Maryi (wspólne wyjazdy, obóz wakacyjny). Bardzo proszę poważnie podchodzić do tej sprawy i w razie niemożności wypełnienia obowiązku proszę o wzajemne zamiany. Sprzedaż gazetek jest pięknym przykładem zaangażowania się na rzecz dobra wspólnoty parafialnej. Grafik gazetkowy w zakładce PLAN SŁUŻBY.