Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania 2018/2019

W zakładce „Sakramenty”/”Bierzmowanie”

znajdują się terminy spotkań dla klas VI i VII SP.