Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania 2018

W zakładce „Sakramenty”/”Bierzmowanie”

znajdują się terminy spotkań

dla klas VII, VIII oraz III GIM.