Sośnica tradycyjnie pielgrzymuje na Górę św. Anny!