Każdy popełnia czasami błędy podczas służby, dlatego, aby zmniejszyć ich ilość, należy zastosować się do aktualnych zasad liturgicznych. Prosimy zapoznać się z zasadami oraz ich przestrzegać.

Zasady liturgiczne

Od procesji na wejście Mszy świętej, aż do zejścia po liturgii do zakrystii mamy ZŁOŻONE RĘCE.

Ministranci i lektorzy stojący w prezbiterium po tzw. męskiej stronie, podczas Ewangelii zwracają się w kierunku ambony (obrót o 90 stopni w lewo).

Podczas wyznania wiary skłaniamy głowę na imię JEZUS CHRYSTUS oraz pochylamy się lekko na słowa: I ZA SPRAWĄ DUCHA ŚWIĘTEGO PRZYJĄŁ CIAŁO Z MARYI DZIEWICY I STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM (wyjątek stanowią: uroczystość Narodzenia Pańskiego oraz uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kiedy na te słowa przyklękamy).

Ministrant przechodząc z jednej strony na drugą (np. ze strony męskiej na damską) obowiązany jest ukłonić się w stronę ołtarza, a nie jak to było według starej zasady – w stronę tabernakulum.

LAVABO (obmycie rąk kapłana po przygotowaniu darów) – ministrant z naczyniem z wodą staje po prawej stronie, a ministrant z ręczniczkiem po jego lewej stronie.

Dodajemy DZWONKI – sygnał pojedynczy zmiany pozycji podczas liturgii (z klęczącej na stojącą) po zakończeniu śpiewu aklamacji po przeistoczeniu, np. Oto wielka tajemnica wiary.

Podczas przekazania znaku pokoju wyciągamy ręce, patrzymy na kapłana i na jego słowa: „Pokój z Tobą” odpowiadamy: AMEN.

Służąc przy patenie zwracamy uwagę na to, aby kapłan ręką lub krańcem ornatu lub alby nie zrzucał cząsteczek Najświętszego Sakramentu znajdujących się na patenie.

MINISTRANT SŁUŻĄCY PRZY OŁTARZU POWINIEN BYĆ W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ, ABY MÓGŁ PRZYSTĄPIĆ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ DO KOMUNII – okazja do spowiedzi jest pół godziny przed każdą Mszą świętą.