Zmiany będące owocem Synodu

25. marca 2019 r. w 27. rocznicę powstania Diecezji Gliwickiej, wchodzą w życie uchwały Pierwszego Synodu naszej Diecezji. Między innymi to także sprawa uporządkowania ilości parafii w poszczególnych Dekanatach. Od jutra, Dekanat Gliwice – Sośnica będzie obejmował terytorialnie parafie Narodzenia NMP w Gliwicach – Bojkowie, oraz par. św. Michała Archanioła w Żernicy. Parafie św. Bartłomieja i par. Matki Boskiej Kochawińskiej, które dotychczas należały do naszego Dekanatu zostały przydzielone do Dekanatu Gliwice – Centrum. Również z dniem jutrzejszym, według Prawa Partykularnego, po możliwie maksymalnym okresie czasu sprawowania urzędu Dziekana przez proboszcza par. św. Jacka w Gliwicach – Sośnicy (dwie kadencje z rzędu po 5 lat), w dekanacie Gliwice – Sośnica, nowym Dziekanem został mianowany przez ks. Biskupa ordynariusza – proboszcz par. Chrystusa Króla w Gliwicach: ks. Jacek Orszulak, a wicedziekanem został O. Tymoteusz Olsiński, franciszkanin z par. NSPJ w Gliwicach. Nowemu ks. Dziekanowi i ks. Wicedziekanowi, życzymy co najmniej tyle samo życzliwości i dobrej współpracy, którą dotychczasowi: Dziekan i Wicedziekan – otrzymywali w swoim Dekanacie. Szczęść Boże!