slider_rozaniec

Żywy różaniec – modlitwa za Kościół i duszpasterzy

Założona przez pana Antoniego Wandzel. Stawia sobie za zadanie wspierać modlitwą działalność duszpasterską Kościoła. Formą tej modlitwy jest Różaniec św., czyli modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej.

W naszej parafii istnieją obecnie dwie Róże Różańcowe skupiające po 15 członków każda. Każdy z członków przez miesiąc modli się codziennie Różańcem, rozważając jedną z tajemnic różańcowych. Zmiana tajemnic odbywa się na ogólnym spotkaniu w pierwszą sobotę miesiąca.