slider_rozaniec

Żywy różaniec – modlitwa za Kościół i duszpasterzy

Założona przez pana Antoniego Wandzel. Stawia sobie za zadanie wspierać modlitwą działalność duszpasterską Kościoła. Formą tej modlitwy jest Różaniec św., czyli modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej.

W naszej parafii istnieją obecnie cztery Róże Różańcowe. Każdy z członków przez miesiąc modli się codziennie Różańcem, rozważając jedną z tajemnic różańcowych.

Zmiana tajemnic odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca na zakończenie nabożeństwa do Niepokalanego Serca NMP.