Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

  • Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienną modlitwę, coniedzielną Eucharystię, systematyczną spowiedź.
  • Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
  • Udział w comiesięcznych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania – katecheza sakramentalna.

Spotkanie formacyjno – organizacyjne odbyło się 22. października (wedle wcześniejszych zapowiedzi w niedzielnych ogłoszeniach).

Informacje na bieżąco można znaleźć na grupie facebook’owej: Bierzmowanie 2021 Sośnica

W kancelarii parafialnej również jest do pobrania ankieta kandydata do Bierzmowania, którą należy oddać do 31. stycznia 2021 roku – dla tych, których nie było na spotkaniu.

Kandydatów do Bierzmowania w roku szkolnym 2020/2021 przygotowuje ks. wikary Mateusz Kotowicz.