Chrzest święty

Opublikowano

Sakrament Chrztu świętego jest udzielany w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 12:15 (w czerwcu, lipcu i sierpniu o godz. 11:00). Chrztu św. udzielamy również w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy na Mszy św. o godz. 12:15, dlatego też w tych miesiącach nie ma tradycyjnej Mszy św. chrzcielnej w ostatnią niedzielę.

Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych (obowiązkowa) przed niedzielną Mszą św. chrzcielną w piątek po Mszy św. wieczornej lub nabożeństwie (dokładnie podane w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych).

Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania, najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną uroczystością.

Dokumenty potrzebne do Chrztu św.:

 • formularz zgłoszenia z wypełnionymi danymi: DO POBRANIA —> FORMULARZ-CHRZCIELNY (plik PDF)
 • akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
 • dane rodziców, chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres)
 • rodzice chrzestni pobierają ze swojej parafii zamieszkania (nie zameldowania) zgodę na pełnienie funkcji chrzestnego (dotyczy osób pochodzących spoza naszej parafii). Jeżeli są naszymi parafianami również zgłaszają się wcześniej do kancelarii po zgodę.

Rodzicami chrzestnymi (ojciec i matka – mężczyzna i kobieta) mogą być osoby, które:

 • są wyznaczone przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje
 • są wystarczająco dojrzałe do pełnienia tego zadania, przyjęły trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie) oraz prowadzą życie zgodne z wiarą oraz zadaniem, jakie mają pełnić, tzn. są wierzącymi i praktykującymi katolikami, np. regularnie uczestniczą w niedzielnej Mszy św.
 • żyją samotnie lub w małżeństwie sakramentalnym (osoby mieszkające i żyjące w związku partnerskim lub w cywilnym związku małżeńskim nie mogą otrzymać godności rodzica chrzestnego)
 • nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Dodatkowe informacje:

 • informujemy, że może być tylko jeden rodzic chrzestny
 • rodzice oraz chrzestni uczestniczą w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się w piątek przed niedzielą Chrztu Świętego po Mszy św. wieczornej w kościele (dokładna godzina jest podana w niedzielnych ogłoszeniach). W przypadku chrzestnych można odbyć tą katechezę w innej Parafii, co powinno być poświadczone dokumentem.
 • zmiana nazwiska zaistniała w skutek adopcji, uznania ojcostwa, itp., powinna również być zgłoszona w kancelarii celem dokonania korekty w Księdze Chrztów. W tym celu przynosimy dokument, z którego wynika zmiana – wydany przez USC lub sąd.
Opublikowano