Chrzest święty

Sakrament Chrztu świętego jest udzielany w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 12:15 (w czerwcu, lipcu i sierpniu o godz. 11:00). Chrztu św. udzielamy również w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy na Mszy św. o godz. 12:15, dlatego też w tych miesiącach nie ma tradycyjnej Mszy św. chrzcielnej w ostatnią niedzielę.

Msze św. chrzcielne w najbliższych miesiącach 2021 roku (ewentualne zmiany są podyktowane uroczystościami kościelnymi lub parafialnymi):

 • 28. lutego (niedziela) o godz. 12.15.
 • 5. kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) o godz. 12.00.
 • 23. maja (Niedziela Zesłania Ducha Świętego) o godz. 12.15.
 • 27. czerwca (niedziela) o godz. 11.00.
 • 25. lipca (niedziela) o godz. 11.00.
 • 29. sierpnia (niedziela) o godz. 11.00.

Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych (obowiązkowa):

 • 26. lutego (piątek) o godz. 18.45.
 • 29. marca (Wielki Poniedziałek) o godz. 18.45.
 • 21. maja (piątek) o godz. 18.45.
 • 25. czerwca (piątek) o godz. 18.45.
 • 23. lipca (piątek) o godz. 18.45.
 • 27. sierpnia (piątek) o godz. 18.45.

Rodzice dziecka zgłaszają się wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

Dokumenty potrzebne do Chrztu św.:

 • formularz zgłoszenia z wypełnionymi danymi: DO POBRANIA —> FORMULARZ-CHRZCIELNY (plik PDF)
 • akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
 • dane rodziców, chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres)
 • rodzice chrzestni pobierają ze swojej parafii zamieszkania (nie zameldowania) zgodę na pełnienie funkcji chrzestnego (dotyczy osób pochodzących spoza naszej parafii). Jeżeli są naszymi parafianami również zgłaszają się wcześniej do kancelarii po zgodę.

 

Rodzicami chrzestnymi (ojciec i matka – mężczyzna i kobieta) mogą być osoby, które:

 • są wyznaczone przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje
 • są wystarczająco dojrzałe do pełnienia tego zadania, przyjęły trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie) oraz prowadzą życie zgodne z wiarą oraz zadaniem, jakie mają pełnić, tzn. są wierzącymi i praktykującymi katolikami
 • żyją samotnie lub w małżeństwie sakramentalnym (osoby mieszkające i żyjące w związku partnerskim lub w cywilnym związku małżeńskim nie mogą otrzymać godności rodzica chrzestnego)
 • nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest

 

Dodatkowe informacje:

 • informujemy, że może być tylko jeden rodzic chrzestny
 • rodzice oraz – jeśli to możliwe – chrzestni uczestniczą w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się w piątek przed niedzielą Chrztu Świętego po Mszy św. wieczornej w kościele (dokładna godzina jest podana w niedzielnych ogłoszeniach).
 • zmiana nazwiska zaistniała w skutek adopcji, uznania ojcostwa, itp., powinna również być zgłoszona w kancelarii celem dokonania korekty w Księdze Chrztów. W tym celu przynosimy dokument, z którego wynika zmiana – wydany przez USC lub sąd