Komunia święta

Opublikowano

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę”. Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: „Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 19-20).

Msza św. jest celebracją Eucharystii i obejmuje:

  • głoszenie słowa Bożego
  • dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że darował nam Syna
  • konsekrację chleba i wina
  • uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej

Tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewodniczyć Ofierze eucharystycznej i konsekrować chleb i wino, aby stało się Ciałem i Krwią Chrystusa Pana.

Konsekracja jest to przeistoczenie chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa.

Komunię świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi). Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty.

Jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko są odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię za każdym razem, gdy uczestniczą we Mszy świętej (KPK 917). Zobowiązani są do tego przynajmniej raz w roku, możliwie w okresie Wielkanocy (KPK 920).

Przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej:

  • pogłębia zjednoczenie z Nim
  • gładzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi
  • umacnia jedność Kościoła
  • jest zadatkiem przyszłej chwały

Ponieważ w Najświętszym Sakramencie obecny jest sam Chrystus, należy Go czcić kultem adoracji.

Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest dowodem wdzięczności, miłości i obowiązkiem względem Chrystusa Pana.

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie obejmuje dzieci klas III Szkoły Podstawowej. Poza katechezą w szkole dzieci uczestniczą w przygotowaniu liturgicznym w parafii: Msza św. niedzielna, Msza św. szkolna, nabożeństwa Roku Liturgicznego (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa, Nabożeństwa majowe).

Program przygotowań obejmuje również spotkania dla rodziców (terminy w niedzielnych ogłoszeniach). Dzieci przystępują do I Komunii św. w swojej parafii zamieszkania. W naszej Parafii uroczystość I Komunii św. odbywa się co roku w ostatnią niedzielę kwietnia – najbliższa 24. kwietnia 2022 roku. Msze św. o godz. 9.45 – klasa IIIB, 11.00 – klasa IIIC oraz 12.15 – klasa IIIA.

Bieżące informacje dotyczące przygotowania do przyjęcia I Komunii Świętej prosimy sprawdzać w niedzielnych ogłoszeniach.

Msze szkolne w najbliższym czasie: 11. lutego (piątek) o godz. 17.00 (z racji ferii w ostatni piątek miesiąca) oraz 25. marca (piątek) o godz. 17.00. Ewentualne zmiany są podyktowane przebiegiem epidemii.

W kancelarii parafialnej są dostępne formularze zgłoszeniowe dla dzieci dot. I Komunii Świętej (kl. 3 SP) spoza SP 21. Dzieci z naszej szkoły otrzymają formularze na katechezie. Zapisy od poniedziałku 27. września 2021 roku w godzinach urzędowania kancelarii.

Kandydatów do I Komunii św. w roku szkolnym 2021/2022 przygotowuje ks. wikary Adrian Pietrzyk.

Opublikowano