Wspólnota św. Marcina

Opublikowano

Wspólnota została założona 11 listopada 1991 rokuSkupia osoby starsze, samotne, emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne. Celem spotkań jest wzajemny kontakt między ludzki i wspólne spędzenie czasu z pożytkiem dla ciała i dla duszy.

Spotkaniom towarzyszy poczęstunek herbatą, kawą, ciastem. Organizowane są prelekcje ciekawych ludzi, dni skupienia, wycieczki, imprezy kulturalno-rozrywkowe. Na spotkania zapraszani są także kapłani, jak i inne ciekawe osobistości.

Opiekunem wspólnoty jest ks. wikary Adrian Pietrzyk.

Spotkania odbywają się we wtorki (godz. 15:30 – 17:30). Terminy spotkań są zawsze dostępne w gablotce przy kościele.

Opublikowano