Wspólnota Żywego Różańca

Opublikowano

Założona przez pana Antoniego Wandzel. Stawia sobie za zadanie wspierać modlitwą działalność duszpasterską Kościoła. Formą tej modlitwy jest Różaniec św., czyli modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej.

Żywy różaniec – modlitwa za Kościół i duszpasterzy

W naszej parafii istnieją obecnie cztery Róże Różańcowe. Każdy z członków przez miesiąc modli się codziennie Różańcem, rozważając jedną z tajemnic różańcowych.

Zmiana tajemnic odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca na zakończenie nabożeństwa do Niepokalanego Serca NMP.

Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. wikary Mateusz Kotowicz.

Opublikowano