Kancelaria parafialna

Opublikowano

W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne, zgłaszać chrzty, śluby lub też załatwić inną sprawę duszpasterską. Kancelaria służy pomocą przy załatwianiu różnych formalności we wspólnocie parafialnej.

Godziny urzędowania kancelarii w dni powszednie

  • w poniedziałek od 8.00 do 9.00
  • we wtorek od 16:00 do 17:00
  • w czwartek od 16.00 do 17.00
  • w piątek od 8:00 do 9:00

Wyłącznie w tych godzinach urzędowania kancelarii załatwia się wszelkie sprawy administracyjne i duszpasterskie oraz dokumenty (osobiście lub telefonicznie). 

Kancelaria jest nieczynna w soboty i niedziele oraz święta kościelne i państwowe.

Kontakt z kancelarią

Wydawanie dokumentów osobom trzecim

Wedle obowiązujących zasad ochrony danych osobowych w kancelarii są wydawane dokumenty tylko osobom, które one dotyczą. Osoby postronne mogą odebrać dokument tylko z upoważnieniem poświadczonym notarialnie. 

Sprawy przedmałżeńskie

Sprawy przedmałżeńskie można załatwiać w godzinach otwarcia kancelarii. Informujemy, że na osobne spotkanie w celu spisania protokołu przedślubnego umawiamy się osobiście lub telefonicznie.

Wydanie świadectwa lub aktu Chrztu świętego

W sprawie wydania świadectwa Chrztu św. potrzebnego do zawarcia sakramentu małżeństwa można kontaktować się poprzez parafialną pocztę mailową. Nie trzeba przychodzić osobiście.

W oficjalnej wiadomości należy podać:

  • dane osoby, której ma dotyczyć wydawany dokument (imię i nazwisko oraz datę urodzenia)
  • datę planowanego ślubu
  • dane Parafii spisania protokołu przedślubnego, ponieważ do tejże Parafii zostanie wysłane listownie świadectwo Chrztu św.

W sprawie aktu Chrztu św. potrzebnego do I Komunii św. i Bierzmowania również można kontaktować się poprzez parafialną pocztę mailową.

Zaświadczenie dotyczące zgody na zostanie ojcem chrzestnym lub matką chrzestną

Rodzice chrzestni w niektórych parafiach są zobowiązani przynieść zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafii, do której się należy. Zaświadczenie w naszej kancelarii pobiera się osobiście.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

W naszej Parafii uroczystość Pierwszej Komunii świętej odbywa się co roku w ostatnią niedzielę kwietnia. Bieżące informacje dotyczące przygotowania do przyjęcia I Komunii Świętej prosimy sprawdzać w niedzielnych ogłoszeniach.

Odwiedziny chorych

Osoby chore lub w podeszłym wieku, które nie są w stanie przyjść do świątyni, mogą poprosić o wizytę kapłana z posługą sakramentalną w swoim domu. Wizyta zazwyczaj polega na udzieleniu osobie chorej sakramentu pokuty, Komunii św., jak również sakramentu chorych. W sytuacji, gdy ktoś jest w niebezpieczeństwie śmierci kapłan przybędzie najszybciej jak to możliwe.

W obecnym czasie epidemii w różnych terminach odwiedzamy naszych chorych w ich domach. Wcześniej należy zgłosić chorego w kancelarii parafialnej – można również telefonicznie.

Wezwanie kapłana w niebezpieczeństwie śmierci

Osobom znajdującym się w ciężkiej chorobie lub w niebezpieczeństwie śmierci udzielamy sakramentu namaszczenia. Namaszczenie można przyjmować nawet kilka razy w roku, jeśli znajdziemy się w okolicznościach zagrożenia życia bądź w niebezpieczeństwie śmierci. Namaszczenia udzielamy w każdej potrzebie i na każde wezwanie.

W sprawie wezwania do chorego z sakramentem namaszczenia można kontaktować się z nami o każdej porze dnia.

Sprawy pogrzebowe

W sprawie pogrzebu można kontaktować się z nami o każdej porze dnia.

Sprawy związane z cmentarzem parafialnym (wykopanie grobu, rezerwacja i likwidacja miejsca, opłaty, itp.) prosimy załatwiać w:

Zakład Pogrzebowy „Sośnica”
ul. Wielicka 32a
44-103 Gliwice
tel.: +48 32 331 21 45

www.zakladpogrzebowygliwice.pl

Opublikowano