Święto Miłosierdzia Bożego

Opublikowano

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299).
„Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).

Od kilkunastu lat każdego dnia grupa Parafian gromadzi się w naszej świątyni na Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W II Niedzielę Wielkanocną – Święto Bożego Miłosierdzia zapraszamy na Uroczystą Koronkę o godz. 15.00, która również będzie transmitowana przez parafialną stronę internetową (kanał Youtube).

Opublikowano