Odpusty za zmarłych

Opublikowano

Komunikat Penitencjarii Apostolskiej o odpustach za zmarłych.

Penitencjaria Apostolska na prośbę Ojca Świętego informuje, że z racji trwającej epidemii:

  • wierni, którzy nawiedzą kościół w Uroczystość Wszystkich Świętych,
    w Dzień Zaduszny lub w wybranym przez wiernego dowolnym dniu listopada mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych
  • ponadto odpust zupełny (pod warunkami jak niżej) dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez  wiernego, mogą być od siebie oddzielone

Warunki odpustu: stan łaski uświęcającej i przystąpienie do Komunii św.; ponadto należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

  • osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, np. z powodu ograniczeń związanych z pandemią, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych nawiedzających miejsca święte. Należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją – jak tylko będzie to możliwe – spełnienia warunków odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii i modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówić przed obrazem Jezusa lub Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych (koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych zwykle zmarłym przez wiernych), podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynek miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia

Nie przypisujmy sobie obowiązku nawiedzenia cmentarza 1 czy 2 listopada, ale nawiedźmy groby naszych bliskich w innym dogodnym czasie!

Opublikowano