I Niedziela Adwentu

Opublikowano

Rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny a zarazem Okres Adwentu, czyli czasu przygotowania nas do Uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Roraty sparwujemy od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W sobotnie poranki zapraszamy na Msze św. adwentowe (roratnie) z kazaniem dla dorosłych na temat – zapowiedzi osoby Maryi w Starym Testamencie.

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 21, 25-28. 34-36)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Oto słowo Pańskie.

Opublikowano