Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Opublikowano

W środę 8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to dzień patronalnego święta Wspólnoty Dzieci Maryi, Zgromadzenia naszych Sióstr Służebniczek a jednocześnie zakończenie obchodów Roku Św. Józefa w Kościele Powszechnym.

Na zakończenie Mszy Świętych odmówimy litanię ku czci św. Józefa oraz ponowimy Akt Zawierzenia narodu Polskiego i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Msza św. w intencji Marianek i ich najbliższych o godz. 17.00.

Wspólnocie naszych Sióstr a także Wspólnocie Dzieci Maryi z okazji patronalnego święta dziękujemy za obecność i zaangażowanie oraz życzymy niegasnącej wiary, wytrwałości i radości w posłudze dla naszej Parafii.

Niepokalane poczęcie wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi – Joachim i Anna – poczęli swoją córkę, która została zachowana od grzechu pierworodnego. Poczęcie nieskalane przez grzech pierworodny dotyczy tylko Maryi, która w wyjątkowy sposób została zachowana od grzechu ze względu na to, że stała się Matką Syna Bożego.

Prawdę o niepokalanym poczęciu Kościół uroczyście ogłosił jako dogmat wiary w połowie XIX w. Dokonał tego papież Pius IX w 1854 r. w bulli „Ineffabilis Deus” (Niewyrażalny Bóg). Czytamy tam następującą formułę: „Powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Opublikowano