Liturgia domowa na okres wielkanocny

Opublikowano

Spotkania wokół niedzielnej Eucharystii oraz wspólna
modlitwa domowników stają się okazją do odnowienia relacji ze Zmartwychwstałym. W sposób szczególny dotyczy to ciągłej
troski rodziców o właściwe wyobrażenie sobie Boga u ich dzieci,
o ogólne zapoznanie ich z księgą Pisma Świętego, o wychowanie
do modlitwy, kształtowanie sumienia oraz o wychowanie moralne.

Kolejny zeszyt „Liturgii Domowej” przynosi osiem propozycji
spotkań rodzinnych na każdą niedzielę Okresu Zmartwychwstania
Pańskiego.

Osobom sięgającym po ten tekst życzymy obfitości Bożych
łask oraz pokoju Chrystusa zmartwychwstałego.

Opublikowano