50 lat kapłaństwa bpa Jana Kopca

Opublikowano

W odezwie bp Andrzej Iwanecki zaprasza na uroczystość do gliwickiej katedry.

Przypomina, że ten rok jest czasem ważnych jubileuszy. W marcu obchodziliśmy 30-lecie diecezji, w styczniu 10. rocznicę ingresu drugiego biskupa gliwickiego do katedry, a teraz złoty jubileusz jego kapłaństwa.

Bp Andrzej Iwanecki w odezwie przypomniał też życiorys bp. Jana Kopca. „Pół wieku temu, 30 kwietnia w opolskiej katedrze, przez posługę pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa, przyjął Jubilat święcenia kapłańskie. (…) 5 grudnia 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Cemeriniano i pomocniczym opolskim, a 29 grudnia 2011 roku papież Benedykt XVI – biskupem diecezjalnym diecezji gliwickiej” – napisał.

Zaprasza do wspólnej modlitwy w jego intencji: „Pragniemy podziękować Dobremu Bogu za lata życia kapłańskiego i biskupiego Czcigodnego Jubilata. Kapłanów, siostry zakonne, członków grup parafialnych, delegacje z każdego dekanatu zapraszam 30 kwietnia o godzinie 11.00 do wzięcia udziału we Mszy świętej w gliwickiej katedrze oraz zaśpiewania razem z biskupem Janem uroczystego «Te Deum laudamus».

Dostojnemu Jubilatowi z okazji 50. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich życzymy głębokiej radości płynącej z bliskości naszego Pana, a także mocy i światła Ducha Świętego w prowadzeniu diecezjalnej wspólnoty do Chrystusa. Niech Najświętsza Maryja Panna wyprosi dla Niego wszelkie potrzebne łaski”.


Pełna treść artykułu oraz odezwy dostępna na stronie Gościa Niedzielnego: gosc.pl

Opublikowano