Apostolat Miłosierdzia Bożego

Apostolat Miłosierdzia Bożego od wielu lat codziennie o godz. 15.00 odmawia Koronkę w naszym kościele.

Apostolat Miłosierdzia Bożego to czciciele największego przymiotu Boga – Jego niezgłębionego miłosierdzia. Członkowie grupy spotykają się codziennie o godz. 15.00 w kościele, by błagać o miłosierdzie Boże dla siebie samych i całego świata.

Szczególny kult Bożego miłosierdzia rozpoczął się od objawień św. s. Faustyny Kowalskiej, której Pan Jezus kazał namalować obraz „Jezu, ufam Tobie!”, nauczył odmawiania koronki, nowenny i litanii do Bożego miłosierdzia oraz polecił rozważać swoją mękę. Święta zakonnica, posłuszna poleceniu Bożemu, spisała to wszystko w swoim „Dzienniczku” i tym samym stała się największą głosicielką Bożego miłosierdzia. Zadaniem każdego chrześcijanina, bez względu na przynależność do Apostolstwa, jest głosić niezgłębione miłosierdzie Boga i uciekać się do Niego, jako naszego jedynego ratunku. Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy z członkami Apostolstwa.

Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz – Piotr Grzegorzewicz.