Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej Parafii w roku formacyjnym 2022/2023 oraz 2023/2024 odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

  • Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienną modlitwę, coniedzielną Eucharystię, systematyczną spowiedź.
  • Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
  • Udział w comiesięcznych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania (katecheza sakramentalna) – w pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 18.30 w domu parafialnym (w grudniu 2022 – godz. 18.00).
  • Udział w spotkaniach duchowych – raz w miesiącu.

Młodzież wedle postanowień Synodu Diecezji Gliwickiej będzie przyjmować sakrament bierzmowania w II klasie szkoły ponadpodstawowej. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej rozpoczyna się w I klasie szkoły ponadpodstawowej.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w kancelarii. Każdy kandydat powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica/opiekuna.

Poniżej znajdują się formularze do pobrania. Format PDF jest przygotowany do druku, aby wypełnić formularz ręcznie. Natomiast w formacie Word można dokument uzupełnić elektronicznie i wydrukować.