Parafialny Zespół CARITAS

Caritas jest częścią ogólnopolskiej organizacji charytatywnej. Jej głównym zadaniem jest organizowanie pomocy materialnej dla osób najbardziej potrzebujących. Dla pozyskania środków na ten cel przeprowadza się zbiórki pieniężne.

Opublikowano

Wspólnota Żywego Różańca

Założona przez pana Antoniego Wandzel. Stawia sobie za zadanie wspierać modlitwą działalność duszpasterską Kościoła. Formą tej modlitwy jest Różaniec św., czyli modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej.

Opublikowano

Dzieci Maryi

Kim są Dzieci Maryi? Wspólnota Dzieci Maryi jest to grupa, której historia związana jest z objawieniami Najświętszej Maryi Panny Siostrze Katarzynie Laboure ze Zgromadzenia Sióstr…

Opublikowano

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza (potocznie zwana ministranturą) jest jedną z najważniejszych grup działających przy parafii. Celem przynależności do tej Wspólnoty jest przede wszystkim pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem, jak również lepsze rozumienie…

Opublikowano

Chór parafialny

Parafialny Chór „Sośnica” powstał w październiku 1991 roku, z inicjatywy ówczesnego wikarego ks. Jana Palusa i pani Anny Kwiatkowskiej. Pani Anna Kwiatkowska – organistka w…

Opublikowano