Apostolstwo Królowej Pokoju

Wspólnota powstała z potrzeby serca zaprzyjaźnionej grupy osób pielgrzymujących do dalekiej Medjugorie. Pielgrzymki w to niezwykłe miejsce organizowała p. Danuta Woroniecka, która gorliwą modlitwą, głęboką wiary postawą, zamiłowaniem do śpiewu przy akompaniamencie gitary rozbudziła chęć organizowania spotkań po pielgrzymkowych. Czytaj dalej Apostolstwo Królowej Pokoju

Dzieci Maryi

Kim są Dzieci Maryi?

Wspólnota Dzieci Maryi jest to grupa, której historia związana jest z objawieniami Najświętszej Maryi Panny Siostrze Katarzynie Laboure ze Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo. W roku 1835 s. Katarzyna oświadczyła swemu spowiednikowi, że życzeniem Maryi jest, by młode dziewczęta poświęcały Jej więcej czasu. W wyniku tego powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi, a widocznym znakiem przynależności do wspólnoty stał się cudowny medalik, którego wzór otrzymała od Maryi s. Katarzyna. Czytaj dalej Dzieci Maryi