Krótka historia Sośnicy

Sośnica została założona jako wieś w drugiej połowie XIII wieku na prawie niemieckim. Jej założycielem był wrocławski biskup Tomasz I (1232-12680), który na polecenie księcia opolskiego Władysława (ok.1225-1281) zajął się kolonizacją Biskupic i okolic. Wtedy wieś obejmowała tereny dzisiejszej Sośnicy oraz część Maciejowa. Czytaj dalej Krótka historia Sośnicy

Data publikacji Kategorie Historia

Historia cmentarza parafialnego

Do momentu utworzenia w Sośnicy samodzielnej parafii, zmarłych mieszkańców wsi chowano na przykościelnym cmentarzu parafii św. Andrzeja w Zabrzu. Najstarsza jego część, do dziś istniejąca, znajduje się na północnej stronie ulicy Wolności prowadzącej do Gliwic. W centrum powierzchni cmentarnej stał do połowy XIX wieku stary, drewniany kościółek, wybudowany w 1546 roku. Dawnym zwyczajem prawie wszystkie stare górnośląskie kościoły otoczone były cmentarzem. W 1872 roku urządzono w tym obrębie po południowej stronie ul. Wolności drugi cmentarz , za którym wznoszono obecnie istniejący kościół św. Andrzeja w Zabrzu. Czytaj dalej Historia cmentarza parafialnego

Data publikacji Kategorie Historia

Historia parafii

Korzenie naszej parafii sięgają niemal stu lat wstecz, począwszy od prostej kaplicy w stodole na niemieckiej wsi, aż do samodzielnej polskiej parafii przynależącej do górnośląskiej metropolii. Czytaj dalej Historia parafii

Data publikacji Kategorie Historia