Chór parafialny

Parafialny Chór „Sośnica” powstał w październiku 1991 roku, z inicjatywy ówczesnego wikarego ks. Jana Palusa i pani Anny Kwiatkowskiej. Pani Anna Kwiatkowska – organistka w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy, przez cały czas działalności chóru zajmuje się pracą dydaktyczną i jest dyrygentem chóru.

Naszym śpiewem uświetniamy ważniejsze nabożeństwa i uroczystości parafialne. Każdego roku przedstawiamy naszym parafianom efekt pracy w postaci koncertu kolęd. Gdy tylko jest sposobność wyjeżdżamy z pieśnią chóralną do innych parafii. Wielkim przeżyciem dla nas była możliwość włączenia się w gigantyczny chór, by zaśpiewać Ojcu Świętemu na lotnisku w Gliwicach. Powyższe zaowocowało również w przyjaznych stosunkach z innymi chórami.

W 2001 roku chór nasz przystąpił do Gliwicko-Zabrskiego Okręgu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Działalność w PZChiO dało nam wiele satysfakcji w wspólnym koncertowaniu.

Parafialny Chór „Sośnica” obecnie ma zawieszoną działalność.

Dyrygent: Anna Kwiatkowska.

Prezes: Szymon Dylus.

Opiekunem duchowym jest ks. wikary Adrian Pietrzyk.