Kapliczki i krzyże na terenie parafii

Spośród licznych kiedyś kapliczek i krzyży, na terenie Sośnicy zachowały się tylko dwie kapliczki i dwa krzyże.

Kaplica Matki Boskiej Dobrej Rady (przy ul. Poznańskiej), liczy ponad 100 lat. Jej fundatorem i budowniczym był sośniczanin Bartek Kubica. Wybudował ją na swojej posiadłości, jako podziękowanie za otrzymane łaski. W kaplicy zawieszono obraz Matki Boskiej Dobrej Rady. Przez lata parafianie procesjonalnie odwiedzali kapliczkę w poniedziałek Wielkanocny, Dni Krzyżowe oraz w dni św. Marka i św. Urbana, by w modlitwach prosić pana Boga o urodzaje.

Legendą osnute jest powstanie kapliczki Maryjnej przy ul. Głogowskiej. Miała się ona wydarzyć w latach 1805-1809. dwóch grasujących w tym czasie na tych terenach rabusiów Elias i Pistulka, mieli zakopywać swój kolejny łup. Jednak widział to pewien wieśniak i jego parobek. Po odejściu rabusiów, wykopali łup i zabrali do domu. Okazało się, że to duża suma pieniędzy. Wieśniak oszukał jednak swojego parobka i wygnał go, nie podzieliwszy się łupem. Parobek wyklął wieśniaka i jego potomków po czym się oddalił. Wieśniak nakazał wybudować kapliczkę w miejscu znalezienia skarbu. Niedługo po tym zmarł, a jego potomkowie znów stali się biedni. Kapliczka znajduje się tam do dzisiaj.

Przydrożny krzyż umiejscowiony przed domem mieszkalnym nr. 14 przy ul. Sikorskiego, liczy już prawdopodobnie 100 lat. W związku ze stosowanym kiedyś zwyczajem, że krzyże stawiano m. in. na początku ludzkich osad, nie jest wykluczone, że ustawienie symbolu „Bożej Męki” w tym miejscu nastąpiło w 1873 r., kiedy wieś Sośnica stała się samodzielną gminą w powiecie zabrskim.

Krzyż znajdujący się w zachodniej części Sośnicy, u zbiegu ulic Wielickiej i Odrowążów, od pokoleń nazywany jest „krzyżem cholery”. W tym miejscu bowiem pochowano mieszkańców wsi, zmarłych w czasie panującej w całej okolicy epidemii cholery i tyfusa w latach 1852-1855. Nie wiadomo ilu mieszkańców tam pochowano. O ilości ofiar, jakie wtedy pochłonęła panująca zaraza, może świadczyć zapis dokonany w owym czasie przez proboszcza ks. Kitty parafialnej księdze zmarłych w parafii św. Andrzeja: „Od tej chwili zmarłych na cholerę w ogóle się nie zgłasza na probostwie. Codziennie na cmentarz przynoszono 5 do 6 trumien i zmarłych grzebano.”

Od 1997 r. na terenie Sośnicy znajduje się również kaplica św. Barbary. Po zlikwidowaniu najstarszej części miejscowej kopalni węgla kamiennego „Pole Wschód”, zaistniała potrzeba przeniesienia znajdującej się tam od 05.10.1980 r. figury. Obok dawnego wejścia do likwidowanej części kopalni wybudowano marmurową i zaszkloną kaplicę, do której przeniesiono figurę z cechowni gdzie się dotychczas znajdowała.

Oprócz tych wymienionych istniała kiedyś też Kaplica Matki Boskiej Różańcowej. Wybudowana w 1876 r. ludzie zbierali się tam na nabożeństwa majowe i różańcowe. Rozebrana 25.09.1983 r. w czasie poszerzania ul. Sikorskiego.

Data publikacji Kategorie Historia