Koło Przyjaciół Misji

Koło Przyjaciół Misji powstało 12 lutego 1993 roku. Założycielami wspólnoty są Antoni Wandzel i Bernard Dybek, a początkowo w skład koła wchodziło zaledwie siedem osób. Obecnie liczy ono 29 członków.

Działalność Koła polega na stałej formacji duchowej oraz pomocy materialnej misjom. Członkowie Koła prowadzą działalność sklepiku przy salkach katechetycznych, z którego dochód przeznaczony jest na cele misyjne. Wielką wagę przywiązuje się ponadto do modlitwy indywidualnej, jak i wspólnej w intencji misji i misjonarzy.

W domu katechetycznym znajduje się również muzeum misyjne, które gromadzi pamiątki ofiarowane przez misjonarzy ze wszystkich kontynentów.

Opiekunem duchowym grupy jest ks. proboszcz Piotr Grzegorzewicz.