Komunia święta

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę”. Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: „Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 19-20).

Msza św. jest celebracją Eucharystii i obejmuje:
  • głoszenie słowa Bożego
  • dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że darował nam Syna
  • konsekrację chleba i wina
  • uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej

Tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewodniczyć Ofierze eucharystycznej i konsekrować chleb i wino, aby stało się Ciałem i Krwią Chrystusa Pana.

Konsekracja jest to przeistoczenie chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa.

Komunię świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi). Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty.

Jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko są odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię za każdym razem, gdy uczestniczą we Mszy świętej (KPK 917). Zobowiązani są do tego przynajmniej raz w roku, możliwie w okresie Wielkanocy (KPK 920).

Przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej:
  • pogłębia zjednoczenie z Nim
  • gładzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi
  • umacnia jedność Kościoła
  • jest zadatkiem przyszłej chwały

Ponieważ w Najświętszym Sakramencie obecny jest sam Chrystus, należy Go czcić kultem adoracji.

Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest dowodem wdzięczności, miłości i obowiązkiem względem Chrystusa Pana.

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie obejmuje dzieci klas III Szkoły Podstawowej. Poza katechezą w szkole dzieci uczestniczą w przygotowaniu liturgicznym w parafii: Msza św. niedzielna, Msza św. szkolna, nabożeństwa Roku Liturgicznego (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa, Nabożeństwa majowe).

Program przygotowań obejmuje również spotkania dla rodziców (terminy w niedzielnych ogłoszeniach). Dzieci przystępują do I Komunii św. w swojej parafii zamieszkania. W naszej Parafii uroczystość I Komunii św. odbywa się co roku w ostatnią niedzielę kwietnia – najbliższa odbędzie się 30. kwietnia 2023 roku podczas Mszy św. o godz. 9.45 (kl. III A), 11.00 (kl. III B) oraz 12.15 (kl. III C).

Bieżące informacje dotyczące przygotowania do przyjęcia I Komunii Świętej prosimy regularnie sprawdzać w niedzielnych ogłoszeniach.

W najbliższym czasie:

Msza szkolna: 25. listopada (piątek) godz. 17.00. Msze szkolne są odprawiane w ostatnie piątki miesiąca.

Spotkanie formacyjne dla rodziców: 29. listopada (wtorek) o godz. 19.00 w kościele.

Kolejne Msze św. szkolne oraz spotkania rodziców – w lutym!

Formularz zgłoszeniowy

W kancelarii parafialnej są dostępne formularze zgłoszeniowe dla dzieci dot. I Komunii Świętej (kl. 3 SP) spoza SP 21 – zapisy od poniedziałku 19. września. Dzieci z naszej szkoły (SP 21) otrzymały formularze na katechezie. Formularze należy składać z KOMPLETEM DOKUMENTÓW (np. aktem Chrztu św., przekazem z Parafii zamieszkania). Jeśli dziecko nie jest ochrzczone należy na formularzu napisać BRAK – prosimy nie zostawiać pustego pola.

Kandydatów do I Komunii św. w roku szkolnym 2022/2023 będzie przygotowywał ks. wikary Adrian Pietrzyk.

Poniżej znajdują się formularze do pobrania. Format PDF jest przygotowany do druku, aby wypełnić formularz ręcznie. Natomiast w formacie Word można dokument uzupełnić elektronicznie i wydrukować.