Komunikat

Komunikat w związku z 75. rocznicą urodzin Biskupa Gliwickiego Jana Kopca.

Gliwice – Katowice, 18 grudnia 2022 roku.

Czcigodni Współbracia w Chrystusowym Kapłaństwie,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Bracia i Siostry,

Wspólnota diecezji gliwickiej w dzisiejszą niedzielę przeżywa 75. rocznicę urodzin swojego Pasterza – Biskupa Gliwickiego Jana Kopca. To wydarzenie stanowi nie tylko piękny i podniosły jubileusz drogiego nam Biskupa Jana, lecz jest momentem istotnym dla całego Kościoła lokalnego, gdyż zgodnie z obowiązującym w Kościele prawem, w związku z ukończeniem 75. roku życia, biskup Jan Kopiec złoży rezygnację z pełnienia posługi Biskupa Gliwickiego.

Biskup Jan Kopiec urodził się 18 grudnia 1947 roku w Zabrzu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Franciszka Jopa 30 kwietnia 1972 roku w katedrze opolskiej. Dnia 5 grudnia 1992 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji opolskiej ze stolicą tytularną Cemeriniano. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1993 roku w bazylice św. Piotra na Watykanie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Przez 18 lat pełnił posługę w diecezji opolskiej, łącząc obowiązki biskupa pomocniczego z pracą naukową na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, która uwieńczona została w 2003 roku nadaniem tytułu naukowego profesora przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzją papieża Benedykta XVI z dnia 29 grudnia 2011 roku biskup Jan Kopiec mianowany został drugim w historii Biskupem Gliwickim. Uroczysty ingres do katedry w Gliwicach odbył się 28 stycznia 2012 roku.

Od początku swej posługi dla Kościoła gliwickiego biskup Jan Kopiec niestrudzenie podjął się głoszenia Ewangelii Chrystusowej, która jest nadzieją każdego człowieka, zgodnie ze swoim biskupim zawołaniem Crux Christi – Spes Nostra (Krzyż Chrystusa – nadzieja nasza). Troska o zrozumienie i dojrzałe przyjęcie tej nadziei, która płynie z Chrystusowego Krzyża stała się dla niego inspiracją do gorliwej posługi duszpasterskiej w diecezji gliwickiej i kontynuowania swej pracy naukowej, przez co wskazywał za św. Janem Pawłem II, że „wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy” (Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio).

Zaangażowanie w duszpasterski rytm życia Kościoła gliwickiego oraz otwartość na głos wiernych świeckich zaowocowały zwołaniem Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej i przeprowadzeniem zmian w administracyjnej strukturze diecezji. Troska o pogłębianie kultu Bożego przyniosła poświęcenie kilkunastu kościołów i ustanowienie trzech nowych sanktuariów diecezjalnych. Poprzez posługę sakramentalną biskupa Jana Kopca w zastępy duchowieństwa przyjęto kilkudziesięciu nowych diakonów i prezbiterów, zaś szczególnym przejawem tej apostolskiej posługi było udzielenie sakry biskupiej nowemu biskupowi pomocniczemu Andrzejowi Iwaneckiemu. Zrozumienie potrzeby szerszego zaangażowania wiernych świeckich w struktury lokalnego Kościoła znalazło wyraz we wprowadzeniu w diecezji gliwickiej diakonatu stałego oraz włączeniu do grona osób życia konsekrowanego wdów i dziewic. Zaangażowanie biskupa Kopca w sprawy naszej małej śląskiej ojczyzny sprawiło, że z uwagą wsłuchiwał się w głos tych, którzy swe życie rodzinne i zawodowe złączyli z tą ziemią trudnej i solidnej pracy.

Trudno w tym miejscu wyliczyć wszystkie działania duszpasterskie gliwickiego Pasterza, które są niewątpliwie ogromnym darem, a za które z całą wspólnotą diecezji gliwickiej pragniemy Dobremu Bogu dziękować.

W to dziękczynienie włączy się również górnośląska metropolia, którą Biskup Jubilat wzmacniał, wspierając i uczestnicząc w metropolitalnych inicjatywach i wydarzeniach.

Naszą wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia i posługi Biskupa Gliwickiego wyrazimy wraz z biskupami metropolii katowickiej oraz zaproszonymi gośćmi podczas Mszy Świętej w sobotę 31 grudnia br. w gliwickim kościele katedralnym o godzinie 10.30. Do uczestnictwa w tej Mszy Świętej z serca zapraszamy wszystkich diecezjan, przedstawicieli wspólnot parafialnych, ruchów i stowarzyszeń z pocztami sztandarowymi, a szczególnie duchowieństwo i osoby życia konsekrowanego, by nasze uroczyste dziękczynienie za posługującego wśród nas Dostojnego Jubilata mogło radośnie wznieść się przed Oblicze Boże.

Na trwający czas Adwentu i zbliżające się Święta Narodzenia Pańskiego, będące okazją do naszej osobistej modlitwy i dziękczynienia za Biskupa Gliwickiego Jana Kopca z serca udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

† Andrzej Iwanecki – Biskup Pomocniczy Gliwicki

† Wiktor Skworc – Arcybiskup Metropolita Katowicki