Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza (potocznie zwana ministranturą) jest jedną z najważniejszych grup działających przy parafii. Celem przynależności do tej Wspólnoty jest przede wszystkim pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem, jak również lepsze rozumienie i przeżywanie liturgii Kościoła. Ministranci pomagają także w celebracjach Eucharystii, nabożeństw oraz niejednokrotnie włączają się w różnego typu inicjatywy powstające wokół parafii.

Wspólnota powstała wraz z utworzeniem parafii. Należą do niej dzieci i młodzież męska, która już przystąpiła do pierwszej Komunii Św. Obecnie liczy ok. 25 osób.

Ministrantami opiekuje się ks. wikary Adrian Pietrzyk.

SPOTKANIA MINISTRANTÓW I KANDYDATÓW odbywają się w domu parafialnym w I i III sobotę miesiąca o godz. 10.00. Szczegóły na fb lub bezpośrednio u ks. Adriana.

Nabór do Wspólnoty Ministranckiej trwa przez cały rok. Chcesz zostać ministrantem? Nie wstydź się. Przyjdź po Mszy św. do zakrystii, zgłoś się do księdza i wstąp w nasze szeregi jako kandydat. Przekonasz się, że warto.

Dziesięć przykazań ministranta:

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Każdy popełnia czasami błędy podczas służby, dlatego, aby zmniejszyć ich ilość, należy zastosować się do aktualnych zasad liturgicznych. Prosimy zapoznać się z zasadami oraz ich przestrzegać.

Zasady liturgiczne

Od procesji na wejście Mszy świętej, aż do zejścia po liturgii do zakrystii mamy ZŁOŻONE RĘCE.

Ministranci i lektorzy stojący w prezbiterium po tzw. męskiej stronie, podczas Ewangelii zwracają się w kierunku ambony (obrót o 90 stopni w lewo).

Podczas wyznania wiary skłaniamy głowę na imię JEZUS CHRYSTUS oraz pochylamy się lekko na słowa: I ZA SPRAWĄ DUCHA ŚWIĘTEGO PRZYJĄŁ CIAŁO Z MARYI DZIEWICY I STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM (wyjątek stanowią: uroczystość Narodzenia Pańskiego oraz uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kiedy na te słowa przyklękamy).

Ministrant przechodząc z jednej strony na drugą (np. ze strony męskiej na damską) obowiązany jest ukłonić się w stronę ołtarza, a nie jak to było według starej zasady – w stronę tabernakulum.

LAVABO (obmycie rąk kapłana po przygotowaniu darów) – ministrant z naczyniem z wodą staje po prawej stronie, a ministrant z ręczniczkiem po jego lewej stronie.

Dodajemy DZWONKI – sygnał pojedynczy zmiany pozycji podczas liturgii (z klęczącej na stojącą) po zakończeniu śpiewu aklamacji po przeistoczeniu, np. Oto wielka tajemnica wiary.

Podczas przekazania znaku pokoju wyciągamy ręce, patrzymy na kapłana i na jego słowa: „Pokój z Tobą” odpowiadamy: AMEN.

Służąc przy patenie zwracamy uwagę na to, aby kapłan ręką lub krańcem ornatu lub alby nie zrzucał cząsteczek Najświętszego Sakramentu znajdujących się na patenie.

MINISTRANT SŁUŻĄCY PRZY OŁTARZU POWINIEN BYĆ W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ, ABY MÓGŁ PRZYSTĄPIĆ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ DO KOMUNII – okazja do spowiedzi jest pół godziny przed każdą Mszą świętą.

Liturgiczna Służba Ołtarza w święto patronalne – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (2019):