Modlitwa Korczokowa

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za dar życia i męczeństwa za wiarę Księdza Proboszcza Antoniego Nikodema Korczoka, który w ciemnych i trudnych czasach nazizmu dał niezłomny przykład wiary w Ciebie i wierności wobec Kościoła.

Boże, Dobry Pasterzu, Ty go posłałeś jako syna śląskiej ziemi i kapłana, aby przewodził sośnickiej parafii, prowadząc ją do Ciebie przez osobisty przykład i ofiarną troskę o powierzonych swojej opiece polskich i niemieckich parafian, między którymi nie czynił żadnej różnicy. Spraw, aby był dla nas wzorem kapłana oddanego bez reszty Bogu i ludziom, jasno wykładającego Ewangelię, wrażliwego na potrzeby wszystkich i niezłomnego aż po śmierć.  

Uwielbiamy Cię, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła i w swoim nieskończonym miłosierdziu racz wysłuchać prośbę, aby zaliczyć go w poczet błogosławionych. Daj nam także nowe, gorliwe i święte powołania do służby kapłańskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Za zgodą władzy kościelnej.