Msze o wybór nowego biskupa

Dokładnie od 18 września za trzy miesiące nasz Biskup Gliwicki Jan Kopiec osiągnie wiek 75 lat życia, który w przypadku biskupów jest wiekiem przejścia na emeryturę.

Do tego dnia pozostało 12 tygodni. Przez ten czas chcemy raz w tygodniu w wybranym dniu sprawować Mszę z formularza „O wybór nowego Biskupa”.

Będziemy prosili Boga o dobry wybór nowego pasterza naszej diecezji prosząc o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego, które pomogą we właściwym kierowaniu naszym kościołem lokalnym. O modlitwę w tej intencji prosił sam Biskup Gliwicki w ubiegłym tygodniu w czasie konferencji rejonowych dla księży.