Oktawa Bożego Ciała

Zapraszamy na oktawę Bożego Ciała. W niedzielę 19 czerwca podczas nabożeństwa popołudniowego o godz. 15.30 a od 20 czerwca do czwartku o godz. 17.30 odbędzie się procesja eucharystyczna wokół kościoła. W czwartek na zakończenie tradycyjne błogosławieństwo wianków i ziół.

Pojawił się również temat zakupu nowego baldachimu do procesji eucharystycznych. Od jakiegoś czasu poczet sztandarowy górników proponuje, aby to górnicy naszej Parafii – czy to czynni czy emerytowani – zostali fundatorami tegoż baldachimu. Dlatego pod chórem przez najbliższy miesiąc będzie wystawiona skarbona, gdzie można składać dobrowolne ofiary na ten szczytny cel – w tygodniu skarbona będzie przy kaplicy adoracji.