Parafialna rada duszpasterska

Skład parafialnej rady duszpasterskiej Parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy (2020-2025).

Członkowie rady

 • Ks. Piotr Grzegorzewicz – proboszcz
 • Ks. Adrian Pietrzyk – wikariusz
 • Ks. Adrian Kurzal – wikariusz
 • S. M. Bonita – przełożona klasztoru sióstr Służebnieczek NMP
 • Bronisław Bąk
 • Sebastian Bondyra
 • Krzysztof Chibowski
 • Elżbieta Czuba
 • Aurelia Dąbrowska
 • Krystyna Duda
 • Lidia Galiczek
 • Marcin Królczak
 • Adam Kryś
 • Krzysztof Kuberczyk
 • Piotr Kuberczyk
 • Andrzej Lepiorz
 • Krystyna Mańkowska
 • Wacław Matyja
 • Daniel Miłkowski
 • Jerzy Piechuta
 • Bożena Ziobro