Parafialny Zespół CARITAS

Caritas jest częścią ogólnopolskiej organizacji charytatywnej. Jej głównym zadaniem jest organizowanie pomocy materialnej dla osób najbardziej potrzebujących. Dla pozyskania środków na ten cel przeprowadza się zbiórki pieniężne.

Caritas prowadzi ponad to punkt zbierania i wydawania odzieżydofinansowuje w szkołach dożywianie najbiedniejszych dzieciprzygotowuje dla nich paczki świąteczne oraz włącza się w krajowe akcje charytatywne.

Parafialny Zespół Caritas liczy 6 osób i znajduje się pod opieką duszpasterską ks. proboszcza Piotra Grzegorzewicza.

Wszystkim, którzy wspierają naszą działalność modlitwą i ofiarami materialnymi składamy serdeczne „Bóg zapłać”.