Poświęcenie pierwszego kościoła pw. Serca Pana Jezusa

17 lipca 1911 roku poświęcono pierwszy kościół pw. Serca Pana Jezusa w Sośnicy. Był to rok powstania pierwszej parafii w naszej dzielnicy.

5 lutego 1911 roku Sośniczanie przystąpili do wznoszenia tymczasowego kościoła (Notkirche) według architekta Sliwki z Zabrza. Pracami kierował miejscowy przedsiębiorca budowlany mistrz Fronia. Gotowy obiekt sakralny pod wezwaniem Serca Pana Jezusa poświęcił 17 lipca 1911 roku proboszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu ks. Fedor Rosenberger.

Obiekt miał służyć 4053 wiernym z Sośnicy i sąsiedniego Maciejowa tylko na okres 3-4 lat. Z tego względu, jako kościół tymczasowy, nie był okazały pod względem architektonicznym, ani wystroju wewnętrznego.

Kościół wybudowany na wzniesieniu w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminnego w Sośnicy o wymiarach 20×12 metrów wykonany był z muru pruskiego ustawionego na cokole kamiennym. Powyżej dachu nasadkowego umieszczono skromną wieżę kościelną.

Na wyłożonym surowymi cegłami podłożu, ustawiono 22 ławki dla 10 osób każda. Na ścianach pokrytym żółtym tynkiem rozwieszono obrazy Drogi Krzyżowej Pana Jezusa, opisane po łacinie. Prezbiterium zdobiło malowane na suficie Oko Boskie. Główny ołtarz, z obrazem Serca Pana Jezusa w środku, zestawiono z części renesansowego ołtarza starego drewnianego kościoła św. Andrzeja w Zabrzu.

Nabożeństwa w kościele odprawiali początkowo księża
z macierzystej parafii św. Andrzeja w Zabrzu. Pierwszym administratorem działalności duszpasterskiej w Sośnicy został
17 października 1911 roku ks. Amand Ballon. Powierzono mu funkcję proboszcza nowo erygowanej parafii w Sośnicy.