Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego

Geneza Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego sięga roku 1995, kiedy to odbywająca się wówczas we Wrocławiu XIX Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej (ABMV) postanowiła nawiązać więź duchową ze świeckimi, zachęcając do współpracy ze zgromadzeniem w duchu swego charyzmatu.

Beatyfikacja bł. Edmunda w dniu 13.06.1999 roku przyczyniła się do tworzenia nowej, konkretnej formy relacji osób świeckich ze zgromadzeniem. Czciciele bł. Edmunda – poszukując sposobów zgłębiania Jego duchowości i pełniejszego zaangażowania w życie Kościoła – zaczęli tworzyć w ścisłej łączności ze zgromadzeniem dzieło zwane „Rodziną Bł. Edmunda Bojanowskiego”, która jako stowarzyszenie posiada swój własny statut.

W Gliwicach – Sośnicy Rodzina ta została zapoczątkowana przez trzech członków, którzy zostali do niej przyjęci dnia 13.06.2002 roku. Ze strony zgromadzenia duchową pieczę nad tą wspólnotą pełni S.M. Andrzeja Kulak. Opiekunem duchowym grupy jest ks. wikary Adrian Kurzal.

W chwili obecnej wspólnota liczy 29 członków z obu sośnickich parafii a w tym dwie osoby spoza Sośnicy.

Spotkania formacyjne odbywają się w II sobotę miesiąca o godz. 14.00 w Domu Pomocy NAZARET prowadzonym przez Siostry Służebniczki.